Een vrouw met gas achter haar oog

Wat is de diagnose?
Hille Koppen
S. (Bas) F.T.M. De Bruijn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A499
Abstract
Download PDF

artikel

Casus

Een 72-jarige vrouw kwam op de afdeling Spoedeisende Hulp vanwege een val op haar aangezicht waarna ze dubbel zag. Bij lichamelijk onderzoek werden een hematoom rondom de rechter orbita en een bloeding uit het rechter neusgat vastgesteld. Tijdens het inbrengen van een neustampon klaagde patiënte over hevige pijn achter haar rechter oog. Na de tamponnade ontstond een proptosis van dit oog. De neustampon werd verwijderd en, onder verdenking van een retrobulbaire bloeding, werd patiënte naar ons ziekenhuis verwezen voor een eventuele laterale canthotomie (inknippen van de buitenste ooghoek) om de orbitadruk te verlagen. De visus bedroeg rechts minder dan 1/60, oftewel: geen vingers kunnen tellen op 1 m. CT van het hoofd toonde een duidelijke proptosis bij een blow-outfractuur van de rechter orbita waarin veel gas werd gezien. De visusklachten verbeterden spontaan zodat van behandeling kon worden afgezien. Orbitaal emfyseem komt regelmatig voor bij orbitafracturen, maar meestal in kleine hoeveelheden en zonder visusklachten. Waarschijnlijk heeft het inbrengen van de neustampon bij patiënte geleid tot de luchtophoping met N. opticuscompressie of -rekking tot gevolg. Deze casus illustreert dat drukverhoging in sinus of neus, door een neustampon (of door snuiten), vermeden moet worden bij verdenking op een orbitafractuur.

Figuur 1

Diagnose

Orbitaal emfyseem bij een blow-outfractuur.

Auteursinformatie

Hagaziekenhuis, afd. Neurologie, Den Haag.

Drs. H. Koppen, arts-assistent (thans: neuroloog), dr. S.F.T.M. de Bruijn, neuroloog.

Contact drs. H. Koppen (h.koppen@hagaziekenhuis.nl)

Verantwoording

Dr. A. van Gils, radioloog in het Hagaziekenhuis, beoordeelde de radiologische opnamen.
Aanvaard op 1 april 2009

Ook interessant

Reacties

KP
Schepman

Bij de beschrijving van onderhavige casus doet het klinisch-rontgenologische beeld meer denken aan een fractuur van het os zygomaticum, dan een (blow-out) orbitafractuur.

Ten eerste zal de val in eerste instantie opgevangen worden door het jukbeen bij een val op het gelaat (tenzij een stomp voorwerp de orbita penetreert). Indien het jukbeen breekt zal zich dat klinisch uiten in een hematoom van het oog, een subconjunctivale ecchymose aan de aangedane zijde, alsmede epistaxis en mogelijk neuropraxie van de nervus infraorbitalis. Laatstgenoemd symptoom zomogelijk door directe inwerking van het trauma, danwel door ligging van de nervus infraorbitalis in de fractuurlijn (orbitabodem).

De bijgevoegde rontgenbeelden geven aan dat er sprake is van forse zwelling van rechter wang, een met bloed gevulde sinus maxillaris rechts en een duidelijke fractuurlijn ter plaatse van de margoinfraorbitalis en orbitabodem.

Door de fractuur met dientengevolge verscheuring van het periost zal er een bloeding zijn ontstaan die de vulling van de sinus maxillaris verklaart. Door een fractuur van het os zygomaticum, en dientengevolge  een fractuur van de orbitabodem zal er een verbinding ontstaan tussen de neusbijholten en de orbita. Bij drukverschillen (bijvoorbeeld neussnuiten) zal er lucht vanuit de neusbijholten in de orbita kunnen komen, hetgeen het orbitale emfyseem verklaart.

Aan de hand van bijgaande CT-beelden kan niet worden nagegaan of er daadwerkelijk sprake was van een fractuur van het os zygomaticum, waarbij er dislocatie ter plaatse van de sutura frontozygomatica, margo infraorbitalis (casus), crista zygomatico-alveolare en arcus zygomaticus aanweizg moet zijn. Van belang voor de patient is of hier goed naar is gekeken in een soms hectische situatie waarbij vanzelfsprekend aan de visus in eerste instantie veel aandacht wordt besteed.

 

KP Schepman, kaakchirurg, UMCG

 

 

Literatuur:

Stegenga B. et al. Mondziekten en Kaakchirurgie. Van Gorcum & Comp., te  Assen; 2000

Hille
Koppen

Met interesse hebben we de reactie van collega Schepman gelezen. Hij meent dat er mogelijk sprake is van een fractuur van het os zygomaticum en niet zoals we beschreven van een blow out fractuur van de orbita. De CT-scan van patiënte toonde zoals we beschreven echter alleen een fractuur van de orbita bodem en mediale orbita wand (type blow out), en geen fractuur van het os zygomaticum. De suggestie van een mogelijke fractuur van het os zygomaticum wordt waarschijnlijk gewekt door het feit dat bij patiënte in het verleden een Caldwell-Luc operatie heeft plaatsgevonden, waardoor er reeds een iatrogeen defect bestond van de rechter voorwand van de sinus maxillaris.


Hille Koppen, Bas de Bruijn