Een vrouw met een zwelling van de knie

Wat is de diagnose?
Imre M. Takács
Saskia C. Wiersma-Tuinstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A856
Abstract
Download PDF

Samenvatting

Een 77-jarige vrouw presenteerde zich op de polikliniek Orthopedie vanwege een grote zwelling aan haar linker knie. MRI toonde grote vochtcollecties, die uiteindelijk werden geëxcideerd.

artikel

Casus

Een 77-jarige vrouw presenteerde zich op de polikliniek Orthopedie vanwege een grote zwelling aan haar linker knie. De zwelling bestond al jaren en werd langzaam groter. Patiënte had geen pijn of andere klachten. Bij lichamelijk onderzoek zagen we een weke, prepatellaire zwelling met een diameter van 10 cm (figuur a). De huid was niet rood of warm, patiënte had geen koorts en de functie van de knie was niet gestoord. De röntgenfoto toonde een forse wekedelenzwelling, MRI liet twee grote vochtcollecties zien prepatellair en pretibiaal in het subcutane vetweefsel (figuur b). Op basis hiervan stelden we de diagnose ‘bursitis prepatellaris/infrapatellaris’. De behandeling daarvan is in principe conservatief. Bij een cosmetisch of functioneel storend beeld kan worden behandeld met aspiratie van het vocht, waarna injectie met glucocorticosteroïden en een lokaal anestheticum. Omdat de zwelling bij deze patiënte al lange tijd bestond en er cosmetische bezwaren waren, verrichtten we een excisie van de afwijking. We verwijderden de gehele bursa prepatellaris via een rechte mediane incisie over het kniegewricht (figuur c). De histologische diagnose was ‘cysteus bursaweefsel’.

Figuur 1

Diagnose

Bursitis prepatellaris.

Auteursinformatie

IJsselland Ziekenhuis, afd. Orthopedie, Capelle aan den IJssel.

Drs. I.M. Takács, anios orthopedie (thans: Sint Maartenskliniek, Nijmegen); drs. S.C. Wiersma-Tuinstra, orthopedisch chirurg.

Contact drs. I.M. Takács (takacs@planet.nl)

Verantwoording

Aanvaard op 14 juli 2009

Ook interessant

Reacties