Een vrouw met een pijnlijke handpalm

Wat is de diagnose?
Stijn T.P. Kouwenhoven
J.N. (Niels) Brinkman
A.R. (Richard) Koch
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6361
Abstract

Casus

Een 64-jarige vrouw werd verwezen door de huisarts met sinds een half jaar stekende pijn aan de volaire zijde van de linker hand, uitstralend naar distaal; de knijpkracht was afgenomen. Er was geen uitlokkend trauma; de voorgeschiedenis was blanco. Wel gebruikte patiënte al 15 jaar bisfosfonaten met een onduidelijke indicatie. Uitwendig zagen we geen duidelijke links-rechts-verschillen. De mobiliteit en stabiliteit waren links en rechts gelijk en niet-afwijkend. Bij maximaal flecteren konden we volair enige pijn uitlokken. Er was geen carpale instabiliteit en testen voor een carpale-tunnelsyndroom waren negatief. Een röntgenfoto van de pols toonde verkalking rond het volaire gewrichtskapsel…

Auteursinformatie

Haga Ziekenhuis, Den Haag.

Afd. Plastische Chirurgie: drs. S.T.P. Kouwenhoven, anios plastische chirurgie (thans: aios dermatologie, LUMC); drs. A.R. Koch, plastisch chirurg.

Afd. Interne Geneeskunde: drs. J.N. Brinkman, aios interne geneeskunde.

Contact drs. S.T.P. Kouwenhoven (s.t.p.kouwenhoven@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 31 juli 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Stijn T.P. Kouwenhoven ICMJE-formulier
J.N. (Niels) Brinkman ICMJE-formulier
A.R. (Richard) Koch ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties