Een vrouw met een pijnlijke handpalm

Wat is de diagnose?
Stijn T.P. Kouwenhoven
J.N. (Niels) Brinkman
A.R. (Richard) Koch
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6361
Abstract
Download PDF

artikel

Casus

Een 64-jarige vrouw werd verwezen door de huisarts met sinds een half jaar stekende pijn aan de volaire zijde van de linker hand, uitstralend naar distaal; de knijpkracht was afgenomen. Er was geen uitlokkend trauma; de voorgeschiedenis was blanco. Wel gebruikte patiënte al 15 jaar bisfosfonaten met een onduidelijke indicatie. Uitwendig zagen we geen duidelijke links-rechts-verschillen. De mobiliteit en stabiliteit waren links en rechts gelijk en niet-afwijkend. Bij maximaal flecteren konden we volair enige pijn uitlokken. Er was geen carpale instabiliteit en testen voor een carpale-tunnelsyndroom waren negatief. Een röntgenfoto van de pols toonde verkalking rond het volaire gewrichtskapsel (figuur). We verwijderden de afwijking via incisie van het retinaculum musculorum flexorum (zie de figuur). De afwijking leek beperkt tot de synoviale bekleding van het volaire gewrichtskapsel; er was geen directe relatie met het gewricht of andere structuren. De uitslag van weefselonderzoek van de afwijking luidde: depositie van calciumpyrofosfaat, zonder ontstekingscomponent. Wij konden geen onderliggende aandoening aantonen die de depositie zou kunnen verklaren. Eerder is chondrocalcinose beschreven bij het gebruik van bisfosfonaten. We dachten dat bisfosfonaten mogelijk ook bij onze patiënte een rol speelden en meldden dat bij Lareb. Patiënte stopte met het gebruik van bisfosfonaten en herstelde volledig.

Figuur 1

Diagnose

Calciumpyrofosfaatdepositie.

Auteursinformatie

Haga Ziekenhuis, Den Haag.

Afd. Plastische Chirurgie: drs. S.T.P. Kouwenhoven, anios plastische chirurgie (thans: aios dermatologie, LUMC); drs. A.R. Koch, plastisch chirurg.

Afd. Interne Geneeskunde: drs. J.N. Brinkman, aios interne geneeskunde.

Contact drs. S.T.P. Kouwenhoven (s.t.p.kouwenhoven@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 31 juli 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Stijn T.P. Kouwenhoven ICMJE-formulier
J.N. (Niels) Brinkman ICMJE-formulier
A.R. (Richard) Koch ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties