Een vrouw met een grote zwelling in de borst

Wat is de diagnose?
M.I.S. (Ivoune) Lauw
Gerrit-Jan Liefers
Floor Klerx-Melis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6151
Abstract
Download PDF

Casus

Een 45-jarige vrouw zonder relevante medische voorgeschiedenis kwam bij de huisarts met een in grootte toenemende zwelling in de rechter borst. Mammografie en echografie toonden een cysteuze afwijking met een doorsnede van 5 cm, met daarin vocht en een onregelmatig begrensde, vaste massa (figuur a). Deze ‘complexe’ cyste werd geclassificeerd volgens het ‘Breast imaging reporting and data system’ als BI-RADS-categorie 4 (dat wil zeggen: de afwijking kan benigne of maligne zijn). Omdat cytologisch onderzoek bij een complexe cyste geen betrouwbare diagnose oplevert, namen wij een biopt uit de solide component. Bij histologisch onderzoek bleek het om een intraductaal papilloom te gaan. Een papilloom in een ductus zorgt voor ductusdilatatie. Wanneer het vocht dat in een ductus aanwezig is de verwijde ductus opvult, ontstaat een cyste. Vanwege de te verwachten verdere groei van de cyste was er zowel een medische als cosmetische indicatie voor operatieve behandeling. Patiënte onderging lumpectomie en directe mammareconstructie. Macroscopisch zagen we een volledig omkapselde cyste met een diameter van 6,7 cm (figuur b). De cyste bestond gedeeltelijk uit vast weefsel, zonder necrose of bloedingen. Wij namen meerdere weefselmonsters en verrichtten immunohistochemisch onderzoek om de diagnose te bevestigen en een maligniteit uit te sluiten. De aanwezigheid van myo-epitheelcellen langs de papillen paste bij een intraductaal papilloom; wij vonden geen aanwijzingen voor een maligniteit. Een half jaar na de ingreep was patiënte klachtenvrij. Er waren geen tekenen van een recidief.

Figuur 1

Diagnose

Intraductaal papilloom van de mamma.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden.

Afd. Pathologie: drs. M.I.S. Lauw, aios pathologie.

Afd. Heelkunde: dr. G.J. Liefers, chirurg.

HagaZiekenhuis, afd. Radiologie, Den Haag.

Drs. F. Klerx-Melis, radioloog.

Contact drs. M.I.S. Lauw (m.i.s.lauw@lumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 6 juni 2013

Auteur Belangenverstrengeling
M.I.S. (Ivoune) Lauw ICMJE-formulier
Gerrit-Jan Liefers ICMJE-formulier
Floor Klerx-Melis ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties