Een verpleeghuisstage voor iedere arts

Perspectief
Noortje E.C.M.M. Mies-Ficken
Christel C.A. van Moll
Raymond Koopmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4482
Abstract

Samenvatting

Zorg voor kwetsbare ouderen moet meer en beter geïntegreerd worden in het basiscurriculum van de geneeskundeopleiding, en artsen in opleiding tot klinisch specialist moeten een korte praktijkstage ouderengeneeskunde in het verpleeghuis volgen. Zo kunnen alle artsen competenties ontwikkelen die voor ouderenzorg van belang zijn, maar die binnen de muren van een ziekenhuis minder goed te verwerven zijn. Hierdoor zal de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn verbeteren en zullen medisch specialisten beter voorbereid zijn op de zorg voor ouderen en meer inzicht hebben in de mogelijkheden binnen verpleeghuizen. Gezien de toenemende zorgvraag, zorgcomplexiteit en multimorbiditeit is dat ook noodzakelijk.

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Ouderengeneeskunde, Nijmegen: drs. E.C.M.M. Mies-Ficken, specialist ouderengeneeskunde; UMC Utrecht, afd. Interne Geneeskunde, Utrecht: drs. C.C.A. van Moll, internist ouderengeneeskunde in opleiding; Radboudumc, afd. Eerstelijnsgeneeskunde en Stichting de Waalboog, Nijmegen: prof.dr. R. Koopmans, specialist ouderengeneeskunde.

Contact E.C.M.M. Mies-Ficken (noortje.mies@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Noortje E.C.M.M. Mies-Ficken ICMJE-formulier
Christel C.A. van Moll ICMJE-formulier
Raymond Koopmans ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties