Een vermaning aan de receptenschrijvers

Pinkhof, H.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1939;83:1264