Een verdachte die stemmen hoort
Open

geveinsde bevelshallucinaties
Casuïstiek
07-04-2011
Harald Merckelbach, Maarten Peters en Marko Jelicic

Achtergrond

Het komt voor dat verdachten van misdrijven psychotische symptomen zoals hallucinaties veinzen om strafvermindering te krijgen. Als artsen alleen op hun klinische blik afgaan. zien zij simulanten nogal eens over het hoofd.

Casus

Een 38-jarige man zat als verdachte in bewaring. Hem werd ten laste gelegd dat hij 2 gezinsleden om het leven had gebracht. De man beweerde tot zijn daden te zijn gekomen door de bevelshallucinaties die hij ervoer. We onderzochten de plausibiliteit van zijn beweringen met een gestructureerd interview en specialistische tests en taken. Alle resultaten wezen erop dat de man zijn bevelshallucinaties veinsde. Toen hij hiermee werd geconfronteerd, gaf hij toe dat hij gesimuleerd had.

Conclusie

In een forensische context kan het simuleren van hallucinaties worden opgespoord met gevalideerde tests.