Een tachtigjarige collega

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1922;66:2447