Een requiem voor prehydratie bij CT-onderzoek?

Commentaar
29-07-2020
Michiel G.H. Betjes

Elders in het NTvG worden de resultaten van de Kompas-studie beschreven. In deze trial werd het effect van prehydratie met natriumbicarbonaat voorafgaand aan CT-onderzoek onderzocht. De onderzoekers concluderen dat prehydratie ter preventie van acute nierschade bij patiënten met chronische nierschade in stadium 3 geen meerwaarde heeft.

De Kompas-studie is om een aantal redenen belangwekkend.1 Allereerst betreft het een prospectieve RCT met een groot aantal deelnemers (n = 523), adequate follow-up van de nierfunctie en weinig ontbrekende onderzoeksgegevens. Daarnaast is het een relevante patiëntenpopulatie met een ruime vertegenwoordiging van de bekende risicofactoren voor acute nierschade na toediening van contrastmiddel (‘postcontrast acute kidney injury’, PC-AKI), zoals oudere leeftijd (mediane leeftijd: 74 jaar), diabetes mellitus (39%) en perifeer arterieel vaatlijden (> 35%).

Vanwege de lage incidentie van PC-AKI verrichtten de onderzoekers een ‘non-inferiority’-studie, met een verwachte gemiddelde toename van de serumcreatinineconcentratie van 2%. Die toename bleek 3% te zijn. Bij slechts 11 patiënten trad op dag 2-5 na de toediening van het contrastmiddel PC-AKI op. Na 2 maanden werd de nierfunctie van 8 van de 11 patiënten opnieuw beoordeeld: bij 5 patiënten was de nierfunctie volledig hersteld en bij de overige 3 patiënten was deze verslechterd met gemiddeld 3 ml/min per ...

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing