Een proefondervindelijke pseudocyste met slijminhoud bij het konijn

Onderzoek
Finaly, R.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1925;69:2768-73