Een portret van Andreas Vesalius

Perspectief
Feyfer, F.M.G. de
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1932;76:60-13