Een poli voor complicaties van fillers

Klinische les
17-01-2019
Leonie Schelke, Tom Decates, Chen Hu en Peter Velthuis

Dames en Heren,

Jaarlijks neemt het aantal cosmetische behandelingen met permanente en resorbeerbare fillers toe, en daarmee ook de incidentie van bijwerkingen en complicaties.1 Artsen buiten de cosmetische geneeskunde denken vaak niet aan fillers als mogelijke oorzaak van een onbegrepen verdikking van de huid met of zonder tekenen van inflammatie.2,3 In het Erasmus MC is sinds 2011 een speciale polikliniek voor patiënten met complicaties als gevolg van een cosmetische behandeling met een filler. Daar kunnen zij behandeld worden met intralesionale lasertherapie.4 Wij beschrijven 3 patiënten die naar onze polikliniek verwezen werden.

Patiënt A, een 54-jarige vrouw, consulteerde de tandarts vanwege een pijnlijke rechterwang. Een röntgenfoto toonde geen duidelijke afwijkingen. Omdat de klachten persisteerden, besloot de tandarts tot een wortelkanaalbehandeling. Na die behandeling trad ook zwelling van de rechterwang op (figuur 1). Vervolgens verwees de huisarts patiënte door naar onze polikliniek. Echografisch onderzoek alhier toonde paranasaal een hydrofiele filler. Desgevraagd vertelde patiënte dat zij 10 jaar geleden op die plek was geïnjecteerd met de permanente filler polyalkylimide. Wij vermoedden dat de filler de oorzaak was van de inflammatie. Wij behandelden patiënte met claritromycine 500 mg met gereguleerde afgifte 1 dd gedurende 7 dagen en verwijderden zo veel mogelijk van de filler met intralesionale lasertherapie (1470 nm). Binnen 1 maand verdwenen de tekenen van inflammatie.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing