Een poli voor complicaties van fillers

Klinische praktijk
Leonie Schelke
Tom Decates
Chen Hu
Peter Velthuis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3074
Abstract

Dames en Heren,

Jaarlijks neemt het aantal cosmetische behandelingen met permanente en resorbeerbare fillers toe, en daarmee ook de incidentie van bijwerkingen en complicaties.1 Artsen buiten de cosmetische geneeskunde denken vaak niet aan fillers als mogelijke oorzaak van een onbegrepen verdikking van de huid met of zonder tekenen van inflammatie.2,3 In het Erasmus MC is sinds 2011 een speciale polikliniek voor patiënten met complicaties als gevolg van een cosmetische behandeling met een filler. Daar kunnen zij behandeld worden met intralesionale lasertherapie.4 Wij beschrijven 3 patiënten die naar onze polikliniek verwezen werden.

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Bekijk de toets

Samenvatting

Patiënt A, een 54-jarige vrouw, consulteerde de tandarts vanwege een pijnlijke rechterwang. Een röntgenfoto toonde geen duidelijke afwijkingen. Omdat de klachten persisteerden, besloot de tandarts tot een wortelkanaalbehandeling. Na die behandeling trad ook zwelling van de rechterwang op (figuur 1). Vervolgens verwees de huisarts patiënte door naar onze polikliniek. Echografisch onderzoek alhier toonde paranasaal een hydrofiele filler. Desgevraagd vertelde patiënte dat zij 10 jaar geleden op die plek was geïnjecteerd met de permanente filler polyalkylimide. Wij vermoedden dat de filler de oorzaak was van de inflammatie. Wij behandelden patiënte met claritromycine 500 mg met gereguleerde afgifte 1 dd gedurende 7 dagen en verwijderden zo veel mogelijk van de filler met intralesionale lasertherapie (1470 nm). Binnen 1 maand verdwenen de tekenen van inflammatie.

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Dermatologie, Rotterdam: drs. L. Schelke en drs. T. Decates, cosmetisch artsen; drs. C. Hu, arts-onderzoeker; dr. P. Velthuis, dermatoloog.

Contact P. Velthuis (p.velthuis@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Leonie Schelke ICMJE-formulier
Tom Decates ICMJE-formulier
Chen Hu ICMJE-formulier
Peter Velthuis ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Wim
van der Pol

De vraag is of bij de getoonde gevallen alleen sprake is van een (late) complicatie. Ik denk dat we ook mogen spreken van een fout, die verwijtbaar is en waarvoor de cosmetische behandelaar alsnog aansprakelijk gesteld kan worden. 

Wim van der Pol, apotheker n.p.