Een patiënte met bloedarmoede

Klinische praktijk
Dunning, A.J.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1976;120:1212-6