Een patiënt met Lassakoorts uit Opper-Volta, herkend in Nederland

Klinische praktijk
Heide, R.M. van der
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1982;126:566-9