Een pasgeborene met een ovariumcyste

Klinische praktijk
David N. Baden
Sjoerd A. de Beer
Hugo A. Heij
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4699
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Een ovariumcyste is een van de meest voorkomende abdominale cysten bij neonaten. Door de invoering van de 20-wekenscreeningsechografie zal de detectie van ovariumcysten waarschijnlijk toenemen.

Casus

Bij een vrouwelijke foetus werd in de 20e week een abdominale cyste gedetecteerd met echografie. De simpele cyste bleef kleiner dan 5 cm doorsnede en er werd besloten tot een expectatief beleid. Het echografische aspect veranderde echter 6 maanden na de geboorte. Tijdens een diagnostische laparoscopie werd een necrotisch linker ovarium gereseceerd.

Conclusie

Wij adviseren een expectatief beleid bij asymptomatische simpele of complexe ovariumcysten, omdat de meeste in het eerste levensjaar spontaan in regressie gaan. Het is belangrijk de cyste echografisch te volgen en zo nodig de concentraties van tumormarkers herhaaldelijk te meten.

Auteursinformatie

Flevoziekenhuis, afd. Chirurgie, Almere.

Drs. D.N. Baden, anios chirurgie.

Emma Kinderziekenhuis AMC/VUmc, Kinderchirurgisch Centrum Amsterdam.

Drs. S.A. de Beer en prof.dr. H.A. Heij, kinderchirurgen.

Contact drs. D.N. Baden (dnbaden@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: het instituut waar H.A. Heij werkzaam is, ontving gelden voor juridische deskundigengetuigenissen. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 2 augustus 2012

Auteur Belangenverstrengeling
David N. Baden ICMJE-formulier
Sjoerd A. de Beer ICMJE-formulier
Hugo A. Heij ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties