Een oudere met ernstig perifeer arterieel vaatlijden

Casuïstiek
15-02-2019
Januska Evenboer, Jan Wille en Kristel M. van Asselt

Samenvatting

Achtergrond

Perifeer arterieel vaatlijden is een veelvoorkomend ziektebeeld bij ouderen. Patiënten met ernstig vaatlijden kunnen behandeld worden met endovasculaire revascularisatie of een bypassoperatie. Wanneer deze behandelingen falen, kan gekozen worden voor een amputatie.

Casus

Een 94-jarige, dementerende vrouw die in een verzorgingshuis woont wordt naar de vaatchirurg verwezen vanwege een pijnlijk ulcus van de linker voet. Een poging tot revascularisatie mislukt. Vanwege het infectieuze beeld lijkt een bovenbeenamputatie noodzakelijk. Familieleden en behandelaren kiezen echter voor een conservatief, palliatief beleid, waarna het infectieuze beeld zich binnen enkele weken ontwikkelt tot droog gangreen. Patiënte ervaart desondanks een goede kwaliteit van leven, totdat ze steeds bedlegeriger wordt als gevolg van een pneumonie. Ze overlijdt 11 maanden nadat bij haar de diagnose ‘kritieke ischemie bij niet-reconstrueerbaar, perifeer arterieel vaatlijden’ was gesteld.

Conclusie

Het voeren van een conservatief beleid bij dementerende ouderen met ernstig vaatlijden is een volwaardig alternatief voor een amputatie en gaat gepaard met een redelijke kwaliteit van leven. Dagboekjes van familieleden kunnen inzicht geven in de kwaliteit van leven van deze patiënten.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing