Een oudere met ernstig perifeer arterieel vaatlijden

Klinische praktijk
Januska Evenboer
Jan Wille
Kristel M. van Asselt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D2859
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Perifeer arterieel vaatlijden is een veelvoorkomend ziektebeeld bij ouderen. Patiënten met ernstig vaatlijden kunnen behandeld worden met endovasculaire revascularisatie of een bypassoperatie. Wanneer deze behandelingen falen, kan gekozen worden voor een amputatie.

Casus

Een 94-jarige, dementerende vrouw die in een verzorgingshuis woont wordt naar de vaatchirurg verwezen vanwege een pijnlijk ulcus van de linker voet. Een poging tot revascularisatie mislukt. Vanwege het infectieuze beeld lijkt een bovenbeenamputatie noodzakelijk. Familieleden en behandelaren kiezen echter voor een conservatief, palliatief beleid, waarna het infectieuze beeld zich binnen enkele weken ontwikkelt tot droog gangreen. Patiënte ervaart desondanks een goede kwaliteit van leven, totdat ze steeds bedlegeriger wordt als gevolg van een pneumonie. Ze overlijdt 11 maanden nadat bij haar de diagnose ‘kritieke ischemie bij niet-reconstrueerbaar, perifeer arterieel vaatlijden’ was gesteld.

Conclusie

Het voeren van een conservatief beleid bij dementerende ouderen met ernstig vaatlijden is een volwaardig alternatief voor een amputatie en gaat gepaard met een redelijke kwaliteit van leven. Dagboekjes van familieleden kunnen inzicht geven in de kwaliteit van leven van deze patiënten.

Auteursinformatie

UMC Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, afd. Huisartsgeneeskunde: drs. J. Evenboer, aios huisartsgeneeskunde (thans: huisarts te Huizen). St. Antonius Ziekenhuis, locatie Nieuwegein, afd. Vaatchirurgie: dr. J. Wille, vaatchirurg. Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Huisartsgeneeskunde: dr. K.M. van Asselt, huisarts-onderzoeker en docent.

Contact K.M. van Asselt (k.m.vanasselt@amc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Januska Evenboer ICMJE-formulier
Jan Wille ICMJE-formulier
Kristel M. van Asselt ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties