Een ongevaccineerde man met een pijnlijke arm en kaak

Klinische praktijk
Jantine G. Röttgering
Dirk Herderscheê
Daniël A. Lionarons
Peter J. de Vries
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D3932
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Clostridium tetani is een grampositieve, sporenvormende bacterie die toxines produceert en onder anaerobe omstandigheden groeit. Een infectie met deze bacterie kan resulteren in een lokale of gegeneraliseerde vorm van tetanus.

Casus

Een 83-jarige man kwam op de Eerste Harthulp vanwege een pijnlijke linker arm en kaak. Omdat patiënt een dwangstand had van de linker arm en hij zijn mond niet volledig kon openen, werd de neuroloog geconsulteerd. Patiënt was 9 dagen eerder op de Spoedeisende Hulp geweest vanwege een ontstoken wond na een val in de tuin. Hij werd toen niet actief of passief geïmmuniseerd tegen tetanus. Bij navraag bleek dat patiënt ook als kind niet gevaccineerd was. Wij stelden de klinische diagnose ‘tetanus’. Patiënt werd opgenomen en behandeld met tetanusimmunoglobuline, metronidazol, diazepam en pijnstillers. Ook kreeg hij een vaccin met tetanustoxoïd toegediend en werd de wond schoongemaakt. Na 1 en 7 maanden kreeg patiënt opnieuw een vaccin met tetanustoxoïd toegediend.

Conclusie

Bij patiënten met een wond die (mogelijk) in contact is gekomen met straatvuil, aarde of mest moet altijd naar de vaccinatiestatus gevraagd worden, vooral bij mensen uit risicogroepen, zoals ouderen.

Auteursinformatie

Tergooi, afd. Neurologie, Blaricum: drs. J.G. Röttgering, arts-assistent neurologie (thans: arts-onderzoeker in Amsterdam UMC, Hersentumorcentrum, Amsterdam); dr. D. Herderscheê, neuroloog. Tergooi, afd. Interne Geneeskunde, Hilversum: dr. D.A. Lionarons, arts-assistent interne geneeskunde; dr. P.J. de Vries, internist.

Contact J.G. Röttgering (j.rottgering@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jantine G. Röttgering ICMJE-formulier
Dirk Herderscheê ICMJE-formulier
Daniël A. Lionarons ICMJE-formulier
Peter J. de Vries ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties