Een nog niet bekend uroporphyrine bij de acute porphyrie

Onderzoek
Ringer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1935;79:3324