Een nieuwe Nederlandsch-Indische anopheline

Onderzoek
Swellengrebel, N.H.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1922;66:443-4