Een nieuw vroegtijdig verschijnsel en prognostisch teeken der tuberculose: de conjunctivitis granularis lateralis

Onderzoek
Scalonge
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1922;66:271