Een nieuw tuberkelbacillenpraeparaat

Onderzoek
Spoorenberg, H.A.J.M.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1922;66:1450-1