Een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van tuberculose

Klinische praktijk
C.M.J.E. Vandenbroucke-Grauls
J. Verhoef
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:642-5

Zie ook de artikelen op bl. 636, 646 en 667.

Sinds enkele decennia leeft men in westerse industrielanden in de geruststellende overtuiging dat het laatste hoofdstuk van de geschiedenis van tuberculose is geschreven. Kenmerkend voor deze fase is een aantal zekerheden: een lage incidentie van nieuwe ziektegevallen, die zich voornamelijk voordoen als sporadische, kleine epidemieën; succesvolle behandeling die snel leidt tot verlies van besmettelijkheid; en, hieruit voortvloeiend, geen noodzaak meer tot langdurige afzondering en geen behoefte meer aan BCG. Met de opkomst van AIDS dreigen deze zekerheden weg te vallen en verrast de oude volksziekte de westerse landen met nieuwe problemen.

Historie

Tuberculose behoort tot de oudste bekende infectieziekten; aanwijzingen voor tuberculeuze afwijkingen worden gevonden in skeletten uit het neolithische tijdperk en uit het Egypte van 3000 jaar voor Christus. Geschriften uit het oude India en China vertellen over de ziekte en de eerste klinische beschrijving van ftisis vindt…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Klinische Microbiologie en Laboratorium voor Infectieziekten, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Mw.dr.C.M.J.E.Vandenbroucke-Grauls en prof.dr.J.Verhoef, medisch microbiologen.

Contact mw.dr.C.M.J.E.Vandenbroucke-Grauls

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties