Een neonaat met een aangeboren handafwijking
Open

Diagnose in beeld
04-06-2010
Petra J.G. Zwijnenburg en J.M. (Annet) van Hagen

Auteursinformatie

Vrije Universiteit Medisch Centrum, afd. Klinische Genetica, Amsterdam.

Dr. P.J.G. Zwijnenburg, kinderarts en klinisch geneticus; dr. J.M. van Hagen, klinisch geneticus.

Contactpersoon: dr. P.J.G. Zwijnenburg (p.zwijnenburg@vumc.nl).

Verantwoording

Aanvaard op 30 augustus 2009