Een neonaat met donkerbruine billen en bovenbenen

Wat is de diagnose?
Liora G. Øistad
Leo Wewerinke
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A6929
Abstract

Casus

Een aterme vrouwelijke neonaat werd na geboorte via een keizersnede onderzocht door de kinderarts. In het rijbroekgebied had het kind een zeer scherp begrensde, gehyperpigmenteerde, maculaire plaque met verruceuze elementen, donkerder gepigmenteerde plekken en lokaal hypertrichose (figuur a). Over het lichaam verspreid zagen we solitaire, melanocytaire satellietnaevi (figuur b). Op basis van het klinisch beeld stelden we de diagnose ‘giant pigmented naevus’. In overleg met de ouders verwezen wij patiënte naar een ziekenhuis met expertise op gebied van deze aandoening; de ouders kozen uiteindelijk voor een expectatief beleid. Giant pigmented naevus, ook wel bekend als Tierfell-naevus, is een congenitale…

Auteursinformatie

Juliana Kinderziekenhuis, HagaZiekenhuis, Den Haag.

Drs. L.G. Øistad, arts-assistent kindergeneeskunde; drs. L. Wewerinke, kinderarts-neonatoloog.

Contact drs. L.G. Øistad (liorao@hotmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 11 november 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Liora G. Øistad ICMJE-formulier
Leo Wewerinke ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

is er geen vergissing in dit verhaal?

Als er een excisie plaats zou vinden dan zou de kans op een melanoom persisteren omdat er naeuvuscellen in de dermis aanwezig blijven. staat in het artikel

Als je excideert verwijder  je de dermis en epidermis. 

Ik neem aan dat de auteurs bedoelen dat indien een shave ( verijderen van de huid tot boven de haarfollikles) wordt afgenomen dat er dan naevus cellen aanwezig blijven?

 

Ronald Houwing, dermatoloog