Een medische verklaring

Douwe de Vries
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:B1210

Douwe de Vriesis 35 jaar huisarts in Amsterdam-West, in wat tot voor kort een ‘achterstandswijk’ was. Met de renovatie en particuliere verkoop van woningen en samenvoeging van woningwetwoningen is deze 19e-eeuwse wijk en de bevolkingssamenstelling behoorlijk veranderd. De wijk is nu ‘veryupt’ met de toestroom van hoger opgeleide professionals. Als huisarts blijf je jezelf in zo’n veranderende praktijk (douweldevries@hotmail.com).

De huisarts wordt veelvuldig gevraagd om inlichtingen over patiënten. Uiteraard is voor het verstrekken van de medische informatie in de eerste plaats de toestemming van de patiënt zelf nodig. En in de tweede plaats moet er een concrete vraag zijn: waartoe dient de informatie? Verkeersdeelname, een scootmobiel, een autootje, parkeerplaatsen en -vergunningen, indicatie voor een lager gelegen, grotere of aangepaste woning, een traplift, vergoedingen van medicatie, et cetera. De huisarts wordt dan geacht gegevens te verstrekken die kunnen bijdragen aan het vaststellen van beperkingen en een indicatie te geven voor een voorkeursbehandeling, vergoeding of vergunning. Het gaat vaak om letselschade…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties