Een marinier met acute dyspneu

Wat is de diagnose?
Dennis Boumans
Thiemo F. Veneman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A3690
Abstract
Download PDF

artikel

Casus

Een 29-jarige man kwam naar de SEH met acute progressieve dyspneu, buikpijn, misselijkheid en braken. De patiënt had 1 jaar eerder als marinier in Afghanistan een bermbomexplosie overleefd zonder dat hij hierbij uitwendig letsel opliep. In het jaar na de explosie had hij meermaals voorbijgaande episoden van misselijkheid en braken. Bij lichamelijk onderzoek constateerden we tachypneu, tachycardie, opgeheven ademgeruis en gedempte percussie ter hoogte van de linker long. De thoraxfoto toonde verminderde luchthoudendheid van de linker long, een grote gas-vloeistofspiegel intrathoracaal en een verschuiving van de mediastinale structuren naar rechts. Zowel het linker hemidiafragma als de maag waren niet zichtbaar. Een CT-thorax toonde een beeld passend bij een maagvolvulus in de linker hemithorax. Tijdens de spoedlaparotomie die volgde, werd de volvulus bevestigd en werd daarnaast een groot diafragmaruptuur met totale intrathoracale herniatie van maag en milt gezien. Maag en milt werden gerepositioneerd en de diafragmaruptuur werd gesloten. De diafragmaruptuur was waarschijnlijk ontstaan door de drukgolf van de bermbomexplosie, waarna pas later de maagvolvulus ontstond. Een diafragmaruptuur is zeldzaam en kan veroorzaakt worden door acute intra-abdominale drukverhoging. Acute dyspneu kan ontstaan door dilatatie of inklemming van een naar intrathoracaal verplaatste maag, waardoor compressie van longweefsel en verschuiving van de mediastinale structuren kan optreden.

Figuur 1

Diagnose

Intrathoracale herniatie van maag en milt door een eerder opgelopen traumatische diafragmaruptuur.

Auteursinformatie

Ziekenhuisgroep Twente, afd. Interne Geneeskunde, Almelo.

Drs. D. Boumans, aios reumatologie; dr. T.F. Veneman, internist-intensivist-diabetoloog.

Contact drs. D. Boumans (de.boumans@zgt.nl)

Verantwoording

Aanvaard op 22 juni 2011

Auteur Belangenverstrengeling
Dennis Boumans ICMJE-formulier
Thiemo F. Veneman ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties