Een marathonloper met rabdomyolyse

Casuïstiek
21-01-2019
Mo Abbas, Vanessa Brown, Arie P. Rietveld en Amber E. Hoek

Samenvatting

Achtergrond

Ernstige complicaties na het lopen van een marathon zijn relatief zeldzaam. Wij zagen op de Spoedeisende Hulp (SEH) een patiënt die acuut nierfalen ontwikkelde door rabdomyolyse na overmatige inspanning.

Casus

Een 31-jarige, gezonde man werd 2 dagen na het lopen van een marathon via de huisartsenpost verwezen naar de SEH vanwege een CK-concentratie van 131.900 U/l. Op de SEH had hij hevige spierpijn, moest hij aanhoudend braken en was de diurese verminderd. Het laboratoriumonderzoek toonde een serumcreatinineconcentratie van 705 µmol/l, passend bij acuut nierfalen. Om de renale perfusie te verbeteren werd patiënt behandeld met agressieve vochttoediening en gemonitord. Na een opnameduur van 17 dagen kon patiënt in goede conditie ontslagen worden.

Conclusie

Acuut nierfalen door rabdomyolyse na inspanning wordt veroorzaakt door een combinatie van ongunstige omgevingsfactoren, risicofactoren en genetisch aanleg. Wij adviseren om lopers die na een marathon een lichaamstemperatuur > 40°C en een veranderd bewustzijn hebben in te sturen voor beoordeling in het ziekenhuis.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing