Een man met koorts, gewrichtsklachten en rode vlekjes

L.G.J. (Lieve) Leijssen
Jan Veenstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6244
Abstract

Casus

Een 34-jarige man bezocht de Spoedeisende Hulp met sinds 3 weken koorts en rode, niet jeukende of wegdrukbare huiduitslag op armen en benen. Daarnaast had hij wisselend klachten van pijnlijke en gezwollen gewrichten van handen en knieën. Hij en zijn mannelijke partner waren recent getest op hepatitis B en hiv, met negatieve uitslagen. Aanvullend verrichtten wij PCR en serologisch onderzoek naar respectievelijk Chlamydia en syfilis, tevens met negatieve uitslagen. De bloedkweek bleek positief voor Neisseria gonorrhoeae. Na start met ceftriaxon 3mg 1dd was er spoedig herstel. Bij poliklinische controle waren zijn huidafwijkingen en gewrichtsklachten verdwenen.

Een gonokokkeninfectie ontstaat…

Auteursinformatie

OLVG, locatie West, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam: dr. L.G.J. Leijssen, aios interne geneeskunde; dr. J. Veenstra, internist-infectioloog

Contact L. Leijssen (l.g.j.leijssen@olvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
L.G.J. (Lieve) Leijssen ICMJE-formulier
Jan Veenstra ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties