Een man met ernstig hoofdletsel na een mokerslag
Open

Diagnose in beeld
25-09-2009
Ruben Dammers en Henk W.C. Bijvoet

Casus

Een 26-jarige man meldde zich op de Spoedeisende Hulp na een klap met een moker op zijn voorhoofd. Wij zagen rechts frontaal een laceratie van ongeveer 5 cm, met eronder een palpabele impressiefractuur. CT bevestigde een comminutieve impressiefractuur van het os frontale rechts; tevens was er een intraparenchymateus hematoom (figuur). Omdat de fractuur gecompliceerd was, met impressie van de sinus frontalis en cosmetische deformatie, werd besloten de patiënt te opereren. We verrichtten een wonddébridement en herstelden de impressiefractuur. Losse botfragmenten werden samengevoegd en teruggeplaatst in het defect. De sinus frontalis werd vanuit de wond en transnasaal endoscopisch ontdaan van de ...