Een man met een huidafwijking op zijn buik

Wat is de diagnose?
Annemieke Y. Thijssen
Guy J.M. Mostard
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A3468
Abstract
Download PDF

artikel

Casus

Een 56-jarige man werd gezien in verband met een acuut ontstane huidafwijking links op de bovenbuik. Patiënt was 2 dagen daarvoor geopereerd aan een peri-anaal abces. Hij was bekend met een scleroserende cholangitis en recidiverende veneuze trombo-embolieën, waarvoor hij sinds 5 jaar coumarinederivaten (acenocoumarol) gebruikte. In de afgelopen 4 jaar had hij 3 keer een soortgelijke huidafwijking ontwikkeld, telkens nadat hij was begonnen met het gebruik van acenocoumarol. Bij lichamelijk onderzoek was er sprake van een rode, gezwollen en zeer pijnlijke afwijking van 10 cm doorsnede, met centrale necrose. Laboratoriumonderzoek toonde een CRP-waarde van 50 mg/l (referentiewaarde: < 10) en een leukocytengetal van 13 x 109/l (referentiewaarde: 4-10). Gezien de typische anamnese en het klinisch beeld werd gedacht aan huidnecrose geïnduceerd door cumarine. Dit komt voor bij 0,001-0,7% van de behandelde patiënten en treedt typisch op binnen 3-6 dagen na het starten van cumarinederivaten. Het is waarschijnlijk het gevolg van een tijdelijke disbalans tussen stollings- en antistollingsfactoren, waarbij met name proteïne C snel afneemt. Dit kan leiden tot cutane microvasculaire trombose. Een hereditaire deficiëntie van proteïne C of proteïne S werd bij onze patiënt niet aangetoond. Patiënt stopte met het gebruik van cumarinederivaten; de verdere behandeling bestond uit symptoombestrijding middels pijnstilling en koelen. De huidafwijking genas restloos en patiënt werd voortaan behandeld met laagmoleculair heparine.

Figuur 1

Diagnose

Cumarine geïnduceerde huidnecrose.

Auteursinformatie

Atrium MC, afd. Interne Geneeskunde, Heerlen.

Drs. A.Y. Thijssen, aios maag-, darm- leverziekten (thans MUMC, afd. Maag-, darm-, leverziekten); drs. G.J.M. Mostard, internist-vasculair geneeskundige.

Contact drs. A.Y. Thijssen (aythijssen@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: drs. G. Mostard ontving vergoedingen voor het geven van lezingen over hypertensie, ambulante 24-uursbloeddrukmeting en diabetes mellitus. Financiële ondersteuning voor dit artikel: geen gemeld.
Aanvaard op 26 mei 2011

Ook interessant

Reacties