Een man met een huidafwijking op zijn buik

Wat is de diagnose?
Annemieke Y. Thijssen
Guy J.M. Mostard
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A3468
Abstract

Casus

Een 56-jarige man werd gezien in verband met een acuut ontstane huidafwijking links op de bovenbuik. Patiënt was 2 dagen daarvoor geopereerd aan een peri-anaal abces. Hij was bekend met een scleroserende cholangitis en recidiverende veneuze trombo-embolieën, waarvoor hij sinds 5 jaar coumarinederivaten (acenocoumarol) gebruikte. In de afgelopen 4 jaar had hij 3 keer een soortgelijke huidafwijking ontwikkeld, telkens nadat hij was begonnen met het gebruik van acenocoumarol. Bij lichamelijk onderzoek was er sprake van een rode, gezwollen en zeer pijnlijke afwijking van 10 cm doorsnede, met centrale necrose. Laboratoriumonderzoek toonde een CRP-waarde van 50 mg/l (referentiewaarde: < 10)…

Auteursinformatie

Atrium MC, afd. Interne Geneeskunde, Heerlen.

Drs. A.Y. Thijssen, aios maag-, darm- leverziekten (thans MUMC, afd. Maag-, darm-, leverziekten); drs. G.J.M. Mostard, internist-vasculair geneeskundige.

Contact drs. A.Y. Thijssen (aythijssen@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: drs. G. Mostard ontving vergoedingen voor het geven van lezingen over hypertensie, ambulante 24-uursbloeddrukmeting en diabetes mellitus. Financiële ondersteuning voor dit artikel: geen gemeld.
Aanvaard op 26 mei 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties