Een man met een groef in zijn oorlel

Keizer Hadrianus
Fere A. van Loenen Martinet
Wim Opstelten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6711
Abstract

Casus

Een 68-jarige man kwam bij de huisarts, omdat hij zich zorgen maakte. Iemand had hem geattendeerd op de afwijkende vorm van zijn oorlellen. Daardoor zou hij een verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten. Aan beide oorlellen had hij een groef, die vanaf de tragus naar achteren liep onder een hoek van 45 graden (figuur). Dit is het teken van Frank, genoemd naar de Amerikaanse longarts die dit in 1973 voor het eerst beschreef. Hij en vele onderzoekers na hem zagen een verband tussen deze verworven oorlelvervorming en de aanwezigheid en prognose van cardiovasculaire ziekte, vooral coronairsclerose.

De onderliggende…

Auteursinformatie

Huisartsenpraktijk Randwijck, Amstelveen: F.A. van Loenen Martinet, huisarts. Huisartsenpraktijk Vondelplein, Amersfoort: dr. W. Opstelten, huisarts (tevens: adjunct-hoofdredacteur Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Amsterdam).

Contact W. Opstelten (w.opstelten@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Fere A. van Loenen Martinet ICMJE-formulier
Wim Opstelten ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde

Gerelateerde artikelen

Reacties