Een man met een bult op zijn voorhoofd na een val

Wat is de diagnose?
Elisabeth G. Klompenhouwer
Irene Thomassen
Joep A.W. Teijink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A4231
Abstract

Casus

Een 84-jarige man werd verwezen naar de afdeling Radiologie in verband met een bult op zijn voorhoofd. Hij was 3 weken daarvoor gevallen en sinds 2 weken ontstond geleidelijk een zwelling op de rechter zijde van zijn voorhoofd (figuur a). De huisarts vroeg om nadere analyse van de bult voordat men tot chirurgisch excisie zou overgaan. Een CT-onderzoek op de dag van de val dat wegens gebruik van fenprocoumon verricht was, had geen afwijkingen laten zien. Bij lichamelijk onderzoek zagen we een pulserende wekedelenzwelling met een diameter van 2 cm. Echografie liet een complexe vochtcollectie zien met zichtbare pulsaties…

Auteursinformatie

Catharina ziekenhuis, Eindhoven.

Afd. Radiologie: drs. E.G. Klompenhouwer, aios radiologie.

Afd. Chirurgie: drs. I. Thomassen, co-assistent chirurgie.

Afd. Vasculaire Chirurgie: prof. dr. J.A.W. Teijink, vaatchirurg.

Contact drs. E.G. Klompenhouwer (elisabethgenevieve@hotmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld
Aanvaard op 30 november 2011

Auteur Belangenverstrengeling
Elisabeth G. Klompenhouwer ICMJE-formulier
Irene Thomassen ICMJE-formulier
Joep A.W. Teijink ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties