Een man met atypische appendicitis

Wat is de diagnose?
Bastiaan C. du Pré
Willem L. Akkersdijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A3432
Abstract
Download PDF

artikel

Casus

Een 43-jarige man met blanco voorgeschiedenis werd naar de Spoedeisende Hulp verwezen wegens sinds 1 dag bestaande buikpijn. De pijn was continu aanwezig in de linker midden- en onderbuik en was zeurend van aard. Patiënt was misselijk en had een verminderde eetlust. De mictie en defecatie waren niet-afwijkend. Bij lichamelijk onderzoek zagen we een zeer pijnlijke man met een temperatuur van 37,5°C. Bij palpatie werd een geprikkelde buik met hevige druk- en loslaatpijn in de linker midden- en onderbuik gevonden. Het laboratoriumonderzoek toonde een leukocytose (12,9 x 109/l) en een verhoogde CRP-waarde (63 mg/l); het urineonderzoek was niet-afwijkend. De waarschijnlijkheidsdiagnose was ‘diverticulitis’. Hoewel ons protocol een reguliere CT-scan binnen 24 h voorschrijft, werd wegens de klinische presentatie direct een CT-abdomen gemaakt. Hierop was een verdikte appendix in de linker onderbuik bij non-rotatie van het colon te zien, duidend op een appendicitis links onderin de buik (figuur). Een laparoscopische appendectomie werd verricht en enkele dagen na de ingreep werd patiënt ontslagen. Een non-rotatie van het colon is een stoornis in de foetale draaibeweging van de darm waarbij het gehele colon in de linker buikhelft ligt. Het is een doorgaans asymptomatische afwijking met een prevalentie van 0,2%. Door een snelle medische besluitvorming kon de diagnose tijdig worden gesteld en een vertraging in de behandeling voorkomen.

Figuur 1

Diagnose

Appendicitis acuta links bij non-rotatie van het colon.

Auteursinformatie

St. Jansdal, afd. Chirurgie, Harderwijk.

Dr. W.L. Akkersdijk. chirurg.

Contact dr. W.L. Akkersdijk (wl.akkersdijk@stjansdal.nl)

Verantwoording

Aanvaard op 24 mei 2011

Ook interessant

Reacties