Een man met acute, pijnloze zwelling van de hand

Wat is de diagnose?
Rinse J. Meester
Michael W.J. Ritt
Frank W. Bloemers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6810
Abstract
Download PDF

artikel

Een 48-jarige man was door de huisarts met spoed verwezen naar de polikliniek Plastische Chirurgie vanwege een acuut ontstane, pijnloze zwelling van de rechter vingers en handrug. Er was geen trauma voorgevallen en patiënt had geen allergieën. Bij onderzoek maakte hij geen zieke indruk; de vitale parameters waren niet afwijkend. Wij zagen uitgebreide zwelling van de dorsale zijde van de rechter hand met licht, vlekkerig erytheem (figuur a). De huid crepiteerde bij palpatie en was niet warm. De distale falangen waren bleek, maar niet koud, met verminderde sensibiliteit. De bloedvaten van de rechter arm waren bij duplexonderzoek goed doorgankelijk; de bloeddruk in de vingers was goed. De concentratie CRP (2,5 mg/l) en het aantal leukocyten (6,1*109/l) in het bloed waren niet verhoogd. De röntgenfoto van de rechter hand toonde subcutaan emfyseem langs de spierfascie (figuur b); echografie bevestigde dit en liet een beeld zien passend bij fasciitis. Bij vergelijkbare casussen in de literatuur staat potentieel lethale necrotiserende fasciitis hoog in de differentiaaldiagnose. Dit leek bij onze patiënt geen waarschijnlijke diagnose gezien de afwezigheid van pijn en tekenen van infectie. Bij aanvullende anamnese bleek dat hij met perslucht werkte bij de constructie van machines. Dat had waarschijnlijk een microperforatie van de huid veroorzaakt, waarna het wondje als een klep fungeerde en de subcutane perslucht niet kon ontsnappen. Wij voerden een afwachtend beleid; na een week had patiënt geen klachten meer.

Figuur 1

Diagnose

Subcutaan emfyseem door microtrauma met perslucht

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, afd. Plastische Chirurgie & Traumachirurgie, Amsterdam.

Drs. R. Meester, aios orthopedie; M.W.J. Ritt, stagiair; F.W. Bloemers, traumachirurg.

Contact drs. R. Meester (r.meester@vumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 26 september 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Rinse J. Meester ICMJE-formulier
Michael W.J. Ritt Niet beschikbaar
Frank W. Bloemers ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties