Een man die alleen zittend kan slapen

Klinische praktijk
Renske J. Schimmel
Jan Stolk
Michel I.M. Versteegh
Johannes H. Rommes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4860
Abstract

Dames en Heren,

Het diafragma is onze belangrijkste ademhalingsspier. Gedeeltelijke of volledige uitval van de functie van deze spier heeft gevolgen voor de gaswisseling. Een unilaterale diafragmaparese veroorzaakt meestal geen klachten – mits er geen onderliggend longlijden aanwezig is – en wordt vaak bij toeval ontdekt als op de thoraxfoto een hoogstand van een hemidiafragma wordt gezien. Een bilaterale diafragmaparese leidt echter bij iedereen tot kortademigheid en is een ernstige aandoening. In deze les bespreken wij aan de hand van 2 ziektegeschiedenissen een weinig bekende chirurgische behandeling van deze oorzaak van kortademigheid.

Patiënt A, een 55-jarige man, werd opgenomen en behandeld op de Intensive Care in verband met een comateuze toestand met hypercapnie en hypoxemie. Hij was bekend wegens hypertensie en hypercholesterolemie. Zijn echtgenote vertelde dat hij sinds 1 maand klaagde over kortademigheid die toenam bij plat liggen. In de week voorafgaand aan de opname kon hij ’s nachts alleen…

Auteursinformatie

Gelre Ziekenhuis, afd. Intensive Care, Apeldoorn.

Drs. R.J. Schimmel, aios interne geneeskunde; dr. J.H. Rommes, internist-intensivist.

Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden.

Afd. Longziekten: dr. J. Stolk, longarts.

Afd. Thoraxchirurgie: drs. M.I.M. Versteegh, cardio-thoracaal chirurg.

Contact dr. J. Stolk (j.stolk.long@lumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 7 juni 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Renske J. Schimmel ICMJE-formulier
Jan Stolk ICMJE-formulier
Michel I.M. Versteegh ICMJE-formulier
Johannes H. Rommes ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties