Een klinisch onbegrepen en persisterende folliculitis in het gelaat: herpes folliculitis

Klinische praktijk
Marjolein F.E. Leenarts
Hans L.G. Blaauwgeers
Rick Hoekzema
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A285
Abstract

Samenvatting

Een 33-jarige vrouw presenteerde zich met een sinds 5 jaar recidiverende, erythemateuze, geïndureerde plaque op de linker wang. Een immunologische kleuring van een huidbiopt op herpes-simplexvirus (HSV) toonde de aanwezigheid van het virus in de folliculaire en perifolliculaire keratinocyten. Behandeling per os met valaciclovir gedurende 3 maanden resulteerde in complete remissie; bij de laatste follow-up was geen recidief opgetreden. Herpes folliculitis kent verscheidene klinische presentaties. In zeldzame gevallen is er gelijkenis met een pseudolymfoom, zoals bij onze patiënte. Een virale oorzaak, zoals HSV of varicella-zostervirus, dient men te overwegen bij patiënten met een folliculitis, in het bijzonder wanneer die niet reageert op antibacteriële of antimycotische behandeling.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Huidziekten, Amsterdam.

Drs. M.F.E. Leenarts, dermatoloog.

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam.

Afd. Pathologie: drs. H.L.G. Blaauwgeers, patholoog.

Afd. Huidziekten: dr. R. Hoekzema, dermatoloog.

Contact drs. M.F.E. Leenarts (mleenarts@hotmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 20 april 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties