Een kind met merkwaardige bewegingen: chorea van Sydenham

Klinische praktijk
A.G. Munts
M.J. Wennekes
P.J. Koehler
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:257-60
Abstract

Samenvatting

Een 11-jarig meisje met chorea van Sydenham presenteerde zich met een in korte tijd ontstane ernstige bewegingsonrust van met name de rechter lichaamshelft. Aanvullend laboratoriumonderzoek toonde, niet ongewoon hierbij, geen afwijkingen. Valproïnezuur en pimozide werden achtereenvolgens voorgeschreven vanwege de chorea. Patiënte werd vanwege secundaire preventie langdurig met orale penicilline behandeld. Sydenham-chorea is een manifestatie van acuut reuma en treedt op na een keelinfectie met groep-A-streptokokken. Het ziektebeeld is karakteristiek en bestaat uit de combinatie van choreatische bewegingen, hypotonie en emotionele labiliteit. Het beloop is wisselend; meestal treedt er in de loop van maanden verbetering op, echter, bij een niet onbelangrijk deel van de patiënten is er slechts weinig herstel.

Auteursinformatie

Atrium Medisch Centrum, afd. Neurologie, Postbus 4446, 6401 CX Heerlen.

A.G.Munts, assistent-geneeskundige; mw.M.J.Wennekes en dr.P.J. Koehler, neurologen.

Contact A.G.Munts (munts@home.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties