Een jongeman met een pijnlijke knie

Wat is de diagnose?
Geertje H.M. Vervoort
Sanne Postma
Berry Meesters
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9787
Abstract
Download PDF

Casus

Een 23-jarige man kwam naar de Spoedeisende Hulp vanwege een pijnlijk linker onderbeen na het voetballen. Bij inspectie zagen we een volledige extensiestand van dit been, waarbij de linker fibulakop prominenter aanwezig was dan de rechter (figuur a). Flexie van de knie was pijnlijk, maar wel mogelijk tot 100°. Ook palpatie van het fibulakopje was pijnlijk. Aan de linker enkel vonden we geen afwijkingen. Een röntgenfoto van de knie en enkel toonde geen fracturen. Vanwege het klinische links-rechtsverschil en de aanhoudende klachten werd een CT-scan van beide onderbenen gemaakt. Op deze CT-scan was een luxatie van het proximale tibiofibulaire gewricht links te zien (figuur b); de CT-scan van het rechter onderbeen was niet afwijkend (figuur c). Op de SEH verrichtten we een gesloten repositie met procedurele sedatie en analgesie. Deze repositie vond plaats door flexie van de knie in 90° waarbij directe druk op de proximale fibula naar dorsaal werd gegeven. De pijn was na de repositie verdwenen. Een controle-röntgenfoto van het linker onderbeen toonde een goede stand zonder fracturen. Patiënt mobiliseerde 2 weken onbelast met een brace en krukken. Dit werd met nog 2 weken verlengd. Hierop verdwenen de klachten. Een proximale tibiofibulaire luxatie is een zeldzame aandoening en wordt snel gemist, waardoor op den duur chronische pijn kan ontstaan. Bij alle patiënten met pijn aan de laterale zijde van de knie moet een tibiofibulaire luxatie overwogen worden en moet vergelijkend röntgenonderzoek van beide knieën worden verricht of, bij twijfel, een CT. Patiënten met een tibiofibulaire luxatie kunnen behandeld worden door gesloten repositie met lokale of regionale blokkade, of met procedurele sedatie en analgesie. Operatieve behandeling met K-draden is ook mogelijk.

Diagnose

Luxatie van het proximale tibiofibulaire gewricht.

Auteursinformatie

Zuyderland Medisch Centrum, Heerlen.

Afd. Spoedeisende Hulp: drs. G.H.M. Vervoort, arts in opleiding tot SEH-arts KNMG; drs. S. Postma, SEH-arts.

Afd. Traumachirurgie: drs. B. Meesters, traumachirurg.

Contact drs. S. Postma (sa.postma@zuyderland.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Geertje H.M. Vervoort ICMJE-formulier
Sanne Postma ICMJE-formulier
Berry Meesters ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties