Een geval van vaccine-generalisatie

Klinische praktijk
Sitsen, A.E.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1906;50:1393-6