Een geval van pneumo-pericardium

Klinische praktijk
Zecha, P.S.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1923;67:1517