Een geval van paralytischen vorm der arsenicumvergiftiging door een zeer geringe gift veroorzaakt

Klinische praktijk
Schoo, H.J.M.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1912;56:239-44