Een geval van osteomyelitis acuta femoris et calcanei

Klinische praktijk
Berns
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1879;23:721-3