Een geval van lyssa humana

Klinische praktijk
Loysen Dillié, J.W.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1878;22:421-6