Een geval van 'diabète bronzé'

Klinische praktijk
Moll van Charante, G.H.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1905;49:1727-37