Een geval van appendicitis fibroplastica

Klinische praktijk
Nyst, P.M.E.Ph.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1934;78:5140-3