Een flinke aansporing

Pinkhof, H.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1922;66:728