Een epidemiologische beschouwing van de pest-epidemiën der XVIIe eeuw

Media
Dijkstra, J.G.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1922;66:874-7