Een en ander uit de kraamkamer

Onderzoek
Ausems, A.W.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1940;84:3403-8