Een en ander over van oudsher ingeslopen misbruiken bij het opnemen van zieken in de Amsterdamsche gasthuizen, en de daartegen genomen maatregelen

Perspectief
Hellinga, G.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1924;68:2230-9