Een doorgeslikte vork verwijderd door abscesvorming in de maagstreek met opvolgende genezing

Onderzoek
Andel, A.H. van
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1866;10:53-8